Haja-asutusalueiden vesihuolto

 

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen on 1.1.2004 voimaantulleen valtioneuvoston asetuksen mukaan käsiteltävä jätevetensä uusien määräysten mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että pelkät saostuskaivot eivät enää riitä. Vaihtoehtoina käsittelyn parantamiseen ovat esim.

-Vesiosuuskunta

-Jätevedet johdetaan kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla kunnan viemäriverkostoon. Samaan kaivantoon asennetulla vesijohto- putkella voidaan hoitaa pienin lisäkustannuksin myös puhdas vesi kiinteistölle.

../Tarjousarvio.xls vesiosuuskuntalinjoista.

../Vesilinjan tarjousarvio.xls

../Työselitys.doc

 

-Maasuodatin

          ../Maasuodattimen tarjousarvio.xls

          ../Järjestely.pdf